Rezultati natječaja za brucoše 2021.

Rezultati natječaja za brucoše 2021.

Otvoren natječaj za prijem studenata u Sc Mostar
Studentski centar Sveučilišta u Mostaru donosi rang listu apliciranih na natječaj za prijem brucoša na smještaj i ihranu u Studentski centar Mostar. Pputem ovog natječaja  prima  prvih 120 studenata s ove rang liste. Žalbe na rang listu podnose se pismeno Komisiji za žalbe najkasnije 7 dana od objave liste. Poslije ovog roka žalbe se neće razmatrati.
Useljenje u Studentski centar s ove rang liste vršit će se od 28.09.2021-15.10.2021.g.
Istekom ovog roka student gubi pravo na smještaj u tekućoj akademskoj godini ukoliko nije odgodio useljenje.
Odgoda useljenja vrši se u upravi Studentskog centra.
Student u Studentski centar može useliti samo osobno, a prilikom useljenja dužan je priložiti sljedeće:
1 Liječničko uvjerenje (sposoban za kolektivni smještaj)
2 Uplatiti upisninu
3 Uplatiti stanarinu za tekući mjesec
Rezultate Natječaja možete vidjeti u PRILOŽENOM DOKUMENTU.