Rezultati natječaja za prijem brucoša

Rezultati natječaja za prijem brucoša

Otvoren natječaj za prijem studenata u Sc Mostar

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru donosi rang listu apliciranih na natječaj za prijem brucoša na smještaj i ishranu u Studentski centar Mostar. Putem ovog natječaja prima se prvih 120 studenata s ove rang liste. Žalbe na rang listu podnose se pismenim putem Komisiji za žalbe najkasnije 7 dana od objave liste. Poslije navedenog roka žalbe se neće razmatrati. Useljenje u Studentski centar s ove rang liste vršit će se od 28.09.2021-15.10.2021.g. Istekom ovog roka student gubi pravo na smještaj u tekućoj akademskoj godini ukoliko nije odgodio useljenje. Odgoda useljenja vrši se u upravi Studentskog centra-sektor za studentski standard. Student u Studentski centar može useliti samo osobno, a prilikom useljenja dužan je priložiti sljedeće dokumente: Liječničko uvjerenje (sposoban za kolektivni smještaj) , uplatiti upisninu , uplatiti stanarinu za tekući mjesec

Rezultate Natječaja možete vidjeti u PRILOŽENOM DOKUMENTU.