Natječaj za prijem studenata (brucoša)

Natječaj za prijem studenata (brucoša) u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Na temelju odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru (ur.broj 195-XVIII/22) Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2022./2023. godinu raspisuje natječaj za prijem studenata (brucoša) u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru.

Pravo na apliciranje za Natječaj za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru imaju svi redoviti studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar. Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovome Natječaju imaju studenti (brucoši) koji prvi put upisuju studij.

Pravo na prijem u Studentski centar studenti ostvaruju na temelju ostvarenih bodova utvrđenih po Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru.

Cjelokupna forma natječaja OVDJE

ONLINE prijave na linku: KLIK DA OTVORITE ONLINE PRIJAVU

Studentski centar raspodjelu i broj studenata koji zadovolje uvjete prema Pravilniku podijelit će prema županijama koje odrede točan broj studenata koje će subvencionirati.

Više o uslugama koje nudimo pogledajte u našem priručniku za studente.

PRIRUCNIK SCM 2022

https://www.scm.ba/virtual-tour/

https://www.facebook.com/StudentskiCentarMostar

Instagram: http://shorturl.at/uBH29

 

Više o uslugama koje nudimo pogledajte u našem priručniku za studente.

PRIRUCNIK SCM 2022

https://www.scm.ba/virtual-tour/

https://www.facebook.com/StudentskiCentarMostar

Instagram: http://shorturl.at/uBH29

 

 

#korakispredostalih

Email: smjestaj@scm.ba | Tel: 036 337 203 | Mob: 063 325 572 | Fax: 036 315 364