Rezultati natječaja za prijem brucoša u SC Mostar

Otvoren natječaj za prijem studenata u Sc Mostar

Donosimo rezultate Natječaja za prijem brucoša za smještaj u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2022./23. godinu.


Putem ovog natječaja prima se prvih 120 studenata s ove rang liste. Žalbe na rang listu podnose se pismenim putem Komisiji za žalbe najkasnije 7 dana od objave liste. Poslije navedenog roka žalbe se neće razmatrati. 


Useljenje u Studentski centar s ove rang liste vršit će se od 27.09.2022-15.10.202..g. Istekom ovog roka student gubi pravo na smještaj u tekućoj akademskoj godini ukoliko nije odgodio useljenje.

Odgoda useljenja vrši se u upravi Studentskog centra.

Student u Studentski centar može useliti samo osobno, a prilikom useljenja dužan je priložiti sljedeće dokumente: 


Liječničko uvjerenje (s naznakom sposoban za kolektivni smještaj) 


Uplatiti upisninu (nakon potpisivanja ugovora)  


Uplatiti stanarinu za tekući mjesec (nakon potpisivanja ugovora)

Rezultate Natječaja možete vidjeti u priloženom dokumentu ispod.