Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku klima uređaja

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku klima uređaja

U ime Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru kao ugovornog tijela pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Procedura javne nabave će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavama  Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH» br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

KONKURENTSKI ZAHTJEV za dostavu ponuda – Nabava klima uređaja