ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu prehrambenih proizvoda u konzervi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu prehrambenih proizvoda u konzervi

Prihvaća se Preporuka koja se daje zapisnikom Povjerenstva za javne nabave, broj 01-010/19   od 19.02.2019.godine i ugovor za javnu nabavu – prehrambenih proizvoda u konzervi i  dodjeljuje se ponuditelju po Ponudi br. 01-06/19 od 06.02.2019. godine (020-02/19 od 04.02.2019.)

http://185.99.1.125/~scmba/wp-content/uploads/2019/07/odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-PR.PROIZ_.KONZERVA-pdf.pdf